SKØYEN ATRIUM 3

Skøyen Atrium III

OSLO, 2019
SKØYEN ATRIUM AS
25 000 m²

Skøyen Atrium 3 er siste byggetrinn av kontoranlegget Skøyen Atrium. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene.

Prosjektets søker gjennom volum og plassering å skape en moderne tolkning av kvartalets eksisterende struktur og horisontale formspråk. Bygget organiseres rundt et indre og ytre atrie som sikrer kontorene gode lysforhold og utstynsmuligheter. Mellom bygget og de øvrige byggetrinenne etableres et felles gårdsrom for hele Skøyen Atrium. Gårdsrommet utformes som et bygget landskap over flere nivåer, og danner en grønn og frodig passasje til konferansesalen på 1. etasje og møtesenteret på 2. etasje. Det terrasserte gårdsrommet samler anlegget rundt de mest utadrettede funksjonene og forbinder samtidig byggets indre liv med det offentlige gaterommet.

Fasadene utformes med en høy detaljeringsgrad og en rik materialitet. De ytre fasadene kles med elokserte aluminiumsplater i en lys tone med en gylden glans. Byggets interiør preges av utstrakt bruk av naturmaterialer, med skiferbelagte gulv og vegger og himlinger utført i tre.

Illustrasjonene fra interiøret er laget av Rift AS.

Skøyen Atrium 3 er siste byggetrinn av kontoranlegget Skøyen Atrium. I tillegg til kontorer består komplekset av et møtesenter med konferansesal og butikker langs gatefasadene.

Prosjektets søker gjennom volum og plassering å skape en moderne tolkning av kvartalets eksisterende struktur og horisontale formspråk. Bygget organiseres rundt et indre og ytre atrie som sikrer kontorene gode lysforhold og utstynsmuligheter. Mellom bygget og de øvrige byggetrinenne etableres et felles gårdsrom for hele Skøyen Atrium. Gårdsrommet utformes som et bygget landskap over flere nivåer, og danner en grønn og frodig passasje til konferansesalen på 1. etasje og møtesenteret på 2. etasje. Det terrasserte gårdsrommet samler anlegget rundt de mest utadrettede funksjonene og forbinder samtidig byggets indre liv med det offentlige gaterommet.

Fasadene utformes med en høy detaljeringsgrad og en rik materialitet. De ytre fasadene kles med elokserte aluminiumsplater i en lys tone med en gylden glans. Byggets interiør preges av utstrakt bruk av naturmaterialer, med skiferbelagte gulv og vegger og himlinger utført i tre.