SKØYEN ATRIUM, BYGGETRINN 1

SKØYEN ATRIUM, BYGGETRINN 1

OSLO, 1995
MØLLER INVESTOR

17 800 m²

Prosjektets plangeomtri er gitt ut ifra tomtens trekantform. Trekantens ”spiss” er bygningsmessig utformet som en halvsirkel som formidler Drammensveiens retningsskifte i dette punktet.

Denne buen er videre inndelt og differensiert i to kvadranter, med den ene (den mot sydøst) utformet som et markert fondmotiv i forlengelsen av Drammensveiens gatestrekk ut fra sentrum.

Byggets fasader uttrykker klart byggets funksjonelle lagdeling, med den nederste etasjen som den åpne, store salgshallen for nybiler, plan 2 som en ren parkeringsetasje, og med de overliggende etasjene til kontorvirksomhet.

Prosjektets plangeomtri er gitt ut ifra tomtens trekantform. Trekantens ”spiss” er bygningsmessig utformet som en halvsirkel som formidler Drammensveiens retningsskifte i dette punktet.

Denne buen er videre inndelt og differensiert i to kvadranter, med den ene (den mot sydøst) utformet som et markert fondmotiv i forlengelsen av Drammensveiens gatestrekk ut fra sentrum.

Byggets fasader uttrykker klart byggets funksjonelle lagdeling, med den nederste etasjen som den åpne, store salgshallen for nybiler, plan 2 som en ren parkeringsetasje, og med de overliggende etasjene til kontorvirksomhet.