SKØYEN ATRIUM, BYGGETRINN 2

SKØYEN ATRIUM, BYGGETRINN 2

OSLO, 1999
MØLLER EIENDOMSPARTNER

16 600 m²

Prosjektet utgjør en kamstruktur, der den langsgående lamellen fyller ut kvartalet ut mot Drammensveien, og samtidig forbinder de korte tverrgående lamellene på nordsiden.

De to byggetrinnene er skilt fra hver-andre med en kort lysgård m/ tilhørende hovedinngang, posisjonert midt i kvar-talets lengde.

Det er søkt å gi Byggetrinn II et nært kvartals-slekstskap til Byggetrinn I, men de klare vindusbåndene og den varme, lyse sandsten som er benyttet i byggets fasader, innebærer at den nyere delen også har sin egen, noe mykere karakter/ identitet.

Prosjektet utgjør en kamstruktur, der den langsgående lamellen fyller ut kvartalet ut mot Drammensveien, og samtidig forbinder de korte tverrgående lamellene på nordsiden.

De to byggetrinnene er skilt fra hver-andre med en kort lysgård m/ tilhørende hovedinngang, posisjonert midt i kvar-talets lengde.

Det er søkt å gi Byggetrinn II et nært kvartals-slekstskap til Byggetrinn I, men de klare vindusbåndene og den varme, lyse sandsten som er benyttet i byggets fasader, innebærer at den nyere delen også har sin egen, noe mykere karakter/ identitet.