kontoret

FAGLIG MILJØ

Lund+Slaatto Arkitekter arbeider kontinuerlig med å videreutvikle sin samlete kompetanse ved å skape et kreativt og faglig stimulerende arbeidsmiljø. Kontoret legger vekt både på utvikling av hver enkelt medarbeider og på hvordan internt samarbeid og samhandling stadig kan forbedres/optimaliseres.

Kontoret gjennomfører alle sine prosjekt som team-prosjekt, der alle involverte medarbeidere er delaktig i den faglige utviklingen av prosjektet. Selv om de ulike medarbeiderne har forskjellige oppgaver og ansvar innenfor et gitt prosjekt, legges det vekt på at alle får samme tilgang til viktig informasjon og tar del i de arkitektoniske diskusjonene omkring prosjektets utvikling.

Kontorets sentrale diskusjonsforum arrangeres hver uke (hver mandag) som en felles, utvidet "kontorlunsj", der et utvalgt prosjekt presenteres, evalueres og videreutvikles i fellesskap. Samtlige medarbeidere ved kontoret får på denne måten over tid kjennskap til og delvis delaktighet i ethvert prosjekt ved kontoret.

Et godt faglig miljø henger sammen med et godt sosialt miljø, og kontoret arrangerer jevnlig arrangement og utflukter med en kombinasjon av faglig og sosialt innhold. Det viktigste slike arrangementet er den årlige studieturen der hele kontoret sammen besøker og studerer arkitektur av ypperste klasse; erfaringer som danner en felles"referansebase" for kontorets videre, interne arkitekturdiskusjoner.

PARTNERE

Lund+Slaatto Arkitekter er siden 2003 ledet av partnerne Pål Biørnstad, Espen Pedersen og Inge Ormhaug.

Pål Biørnstad (f.1960), utdannet fra Arkitekthøgskolen i Oslo 1990, ansatt i Lund+Slaatto siden 1990 og medeier siden 1994. Pål har vært ansvarlig partner for flere av firmaets største prosjekter de seneste 20 årene, bl.a. Nytt Hovedkontor for hhv. Gjensidige og NSB, Andrea Artnzens Hus - Høgskolen i Oslo og Akershus, samt prosjektene Helsfyr Atrium og Oslo Z. Pål Biørnstad er Daglig leder og styreformann i LSA, og utgjør i tillegg kontorets faglige ledelse sammen med Espen Pedersen.

Espen Pedersen (f.1965), utdannet fra Hull School of Architecture og AHO 1994, ansatt i Lund+Slaatto siden 1994 og medeier siden 2000. Espen har bred erfaring fra prosjekter av ulik type og størrelse, fra interiøroppdrag og ene-/fritidsboliger til større næringsbygg slik som Gaustad Veiserviceanlegg og kontorprosjektet Grenseveien 92 i Oslo og Arena Ulstein i Ulsteinvik. Espen Pedersen utgjør kontorets faglige ledelse sammen med Pål Biørnstad.

Inge Ormhaug (f.1947), utdannet fra NTH 1972, ansatt i Lund+Slaatto siden 1973 og medeier siden 1987. Inge har omfattende erfaring fra alle typer prosjekteringsoppgaver, men har de seneste årene opparbeidet en særlig kompetanse mht boligprosjektering. Inge har følgelig vært sentralt involvert i samtlige av kontorets viktigste boligprosjekter, som for eks. Fernanda Nissensgate 10 og den omfattende boligutbyggingen av Pilestredet Park.