jobbmuligheter

Vi søker landskapsarkitekt

Lund+Slaatto har et høyt ambisjonsnivå mht. å arbeide med og utvikle arkitekturprosjekt i hele spennet fra sted, byggverk til interiør. Vi har gjennom flere år bygget opp en meget kompetent interiøravdeling som fungerer som en integrert del av vår brede arkitektur-kompetanse/-satsing, og vi ønsker nå å gjøre det samme ved å inkludere landskapsarkitektur som en naturlig del av vår samlete kompetanse og virke.

Lund+Slaatto har for tiden mange interessante og utfordrende oppdrag, og vi opplever en stabil tilgang på nye oppdrag. Særlig har vi en sterk ambisjon om å i større grad integrere landskapsmessige vurderinger og grep i de aller tidligste fasene av vår prosjektering, slik at denne siden av våre arkitekturprosjekt blir utviklet sammen med selve byggverket, og slik at de innledende / overordnete intensjonene naturlig kan videreutvikles og «foredles» i prosessen frem til ferdig bygget anlegg.

Vi ser for oss å starte opp den nye lark-avdelingen hos Lund+Slaatto med i første omgang to landskapsarkitekter, men planen er å utvide denne kapasiteten etter hvert. Hos Lund+Slaatto vil du altså få muligheten både til å jobbe med konkrete prosjekter med et faglig høyt ambisjonsnivå, og til å være med på å bygge opp et eget «delfag-miljø» innenfor et profesjonelt og velfungerende kontor. Vi søker personer med høyt faglig engasjement og evne til å jobbe selvstendig.

Vi kan tilby et meget godt arbeidsmiljø og gode lønnsbetingelser.

Søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV, portfolie/ utvalgte prosjekteksempler og samt referanser sendes inn her.
Søknadsfrist 18. august. Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingene.

PRAKTIKANTER

Lund+Slaatto ansetter 3-4 praktikanter i året, i fulltidsstillinger for ett år. Praktikantene jobber hovedsakelig med prosjektrelatert arbeid og har i tillegg oppgaver ifm. driften av kontoret. 1-2 praktikanter starter i januar og 1-2 i august, og søknadsfristene er hhv. ca. 1. november og ca. 15. april hvert år. Vi ser etter positive, dyktige, selvstendige og engasjerte personer med gode dataferdigheter. Søkere må være arkitektstudent eller interiørarkitektstudent, ha studert arkitektur i minimum tre år og beherske norsk språk muntlig og skriftlig.

Søknad med CV, portfolie og referanser sendes til ahm@lsa.no 

Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 for å høre mer om stillingene.

 

ARKITEKT / INTERIØRARKITEKT 

Vi har for tiden ingen ledige arkitekt / interiørarkitektstillinger. Du er likevel velkommen til å sende en åpen søknad. Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig.

Søknad som beskriver din kompetanse og erfaring, med CV, portfolie / utvalgte prosjekteksempler og referanser sendes til ahm@lsa.no

Ta gjerne kontakt med Åse Helene Mørk på 992 89 302 hvis du har spørsmål.