Personvern

PERSONVERN

Personvernerklæring for Lund+Slaatto Arkitekter AS – kunder, samarbeidspartnere og leverandører

Kategorier av personopplysninger som lagres:
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og samarbeidspartnere:
Navn, kontaktopplysninger (adresse, telefonnummer, e-postadresse), fakturaopplysninger (fakturaadresse etc)

1. Behandlingsansvarlig
Lund+Slaatto Arkitekter AS (Langkaia 1, 0150 Oslo) er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger. 

2. Deling av opplysninger med tredjeparter
For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen deles nødvendige opplysninger med våre samarbeidspartnere for timeføring/ fakturering (Moment) og for drifting av servere (Nois). Vi har databehandleravtaler med samarbeidspartnerne, som forplikter dem til å behandle personopplysningene iht. til GDPR.
Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

3. Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har oppgitt i forbindelse med inngåelse av avtale mellom deg som kunde, samarbeidspartner eller leverandør og Lund+Slaatto Arkitekter AS.

4. Behandlingsgrunnlag
Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse benyttes for å oppfylle en avtale inngått mellom vår bedrift og deg som kunde, samarbeidspartner eller leverandør. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Informasjon om fakturering benyttes i tillegg for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (c).

5. Formålet med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi behandler fakturaopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser iht. Bokføringsloven.

6. Sletting av personopplysninger
Kontaktopplysninger oppbevares så lenge det er relevant ift. det kunde- eller samarbeidsforhold vi har med deg.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres i inntil 5 år.

7. Informasjonssikkerhet
Vi lagrer personopplysninger på servere lokalisert i Norge, disse er beskyttet mot uautorisert innsyn basert på alminnelig tilgjengelig teknologi for sikring av data. Vi oppdaterer jevnlig våre løsninger for å sikre at dataene beskyttes. Back-up av data lagres hos tredjepartsleverandør som har sikring og oppbevaring av data som sitt spesialfelt.

8. Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Kontaktinformasjon
Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:
Lund+Slaatto Arkitekter AS v/ Karin Meltvedt, Langkaia 1, 0150 Oslo
E-post: kam@lsa.no